Štúdium pracovného práva študentom poskytuje znalosti o pracovnoprávnych inštitútoch určujúcich výkon pracovnej činnosti, o pracovnom vklade zamestnanca, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, o ochrane a presadzovanie záujmov zamestnanca v rámci kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, a iné.

Pracovné právo je samostatným odvetvím právneho poriadku SR a najčastejšie sa rozdeľuje na:

  • individuálne – zaoberá sa pracovným pomerom s dôrazom na práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri jeho založení a zániku
  • a kolektívne – upravuje vzťahy medzi kolektívom zamestnancov a zamestnávateľom.

Absolventi štúdia pracovného práva zvládnu riešiť problémy pracovného práva a aplikujú alternatívne riešenia.

Formy VŠ štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň VŠ štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.