Štúdium trestného práva sa zaoberá trestným právom hmotným a procesným, kriminológiou a kriminalistikou, penológiou, forenznými disciplínami a trestnoprávnou zodpovednosťou, ap.

Trestné právo zabezpečuje ochranu štátom chránených záujmov, ďalej chráni rozvoj štátu pred javmi a útokmi proti spoločenskému vývoju a proti základným hodnotám demokratickej spoločnosti.

Absolventi štúdia trestného práva nájdu uplatnenie napr. ako advokátsky koncipient, súdny čakateľ, čakateľ prokuratúry, exekútor, odborný pracovník pôsobiaci v zložkách verejnej správy.

Formy VŠ štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň VŠ štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.