Štúdium medzinárodného práva sa zaoberá znalosťami z oblasti medzinárodného práva verejného, so zvláštnosťami a funkciami medzinárodného práva, medzinárodnými organizáciami, s problematikou medzinárodnej zodpovednosti, ktorá vzniká z porušenia medzinárodných záväzkov a riešenia sporov na Medzinárodnom súdnom dvore.

Právnické fakulty v študijnom odbore medzinárodné právo poskytujú študentom znalosti z medzinárodného práva, ktoré sa má aplikovať na úpravu súkromnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom, právneho postavenia cudzincov v SR, s právnou úpravou medzinárodnej kúpy tovaru a rozhodcovského činenia v medzinárodnom obchodnom styku.

Absolventi štúdia medzinárodného práva sa uplatnia v:

  • európskych rozvojových programoch
  • regionálnom rozvoji
  • manažmente rozvoja vidieka a turizmu
  • environmentálnom manažmente, atď.

Formy VŠ štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň VŠ štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • inžiniersky (Ing.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...

1. Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, bakalárske

externé, bakalárske

top

2. Medzinárodné a diplomatické štúdia

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, magisterské

externé, magisterské

top

3. Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

4. Medzinárodné a diplomatické štúdia

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

denné, magisterské

denné, magisterské

top