Štúdium občianskeho práva sa zaoberá občianskym právom, jeho povahou a charakteristikou, vzťahom občianskeho práva k iným právnym odvetviam, právnymi úkonmi a skutočnosťami, právnou povahou a obsahom základných povinností v rámci jednotlivých inštitútov občianskeho práva, a iné.

Občianske právo podľa slovenského práva delíme na:

  • občianske právo hmotné – patrí sem rodinné právo, vecné práva, záväzkové právo, dedičské právo
  • občianske právo procesné – základné a vykonávacie (exekučné).

Absolventi štúdia občianskeho práva ovládajú metódy riešenia problémov občianskeho práva, aplikujú alternatívne riešenia.

Formy VŠ štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň VŠ štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.