Základom štúdia v odbore právo je symbióza tradičných hodnôt v právnickom vzdelávaní a spoločenskom živote, aktuálna a moderná podoba práva a všetkých dôležitých skutočností s ním spojených.

Štúdiom všeobecného práva študenti získajú poznatky z teórie práva, koncepcie právneho štátu, z aplikácie metód a foriem činnosti vo verejnej správe, dokážu aplikovať právne normy a uplatňovať procedúry v rozhodovacej činnosti vo verejnej správe.

Absolventi štúdia všeobecného práva sa môžu uplatniť na súde, v právnických profesiách v súlade s požadovanými právnymi predpismi.

Formy VŠ štúdia:

  • denná
  • externá.

Stupeň VŠ štúdia:

  • bakalársky (Bc.)
  • magisterský (Mgr.)
  • postgraduálny (PhD.).
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.