Štúdium dizajnu a grafiky je zamerané na tvorbu profesionálnych grafických návrhov a dizajnu.

Štúdium dizajnu a grafiky je rozdelené v nasledujúcich programoch: vizuálna komunikácia, dizajn, textilná tvorba, úžitkové umenie, reštaurátorská tvorba, maľba, grafika, socha a fotografia a nové médiá, intermédia a multimédiá, architektonická tvorba.

Formy štúdia:

  • denná.

Stupeň štúdia:

  • bakalársky
Viac...

1. Digitálny design a multimédiá - ročné dvojsemestrálne akreditované štúdium

DIGITAL PRO s.r.o
Košice

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

2. Digitálny design a multimédiá - ročné dvojsemestrálne akreditované certifikačné…

DIGITAL PRO s.r.o
Košice

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top