Štúdiá v Trenčianskom kraji, fakulta Trenčiansky, škola Trenčiansky, fakulta v Trenčianskom kraji. Zoznam študijných programov a odborov na rôznych školách a fakultách v Trenčianskom kraji.

1. Externé maturitné štúdium popri zamestnaní

Súkromná obchodná akadémia Prievidza
Prievidza

externé, štvorročné

externé, štvorročné

top