1. Bakalářské studijní programy

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

externé, bakalárske

externé, bakalárske

2. Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

externé, bakalárske, magisterské

externé, bakalárske, magisterské

3. Právo a právní věda

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

denné, magisterské

denné, magisterské

4. LL.M. - Master of Laws

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

diaľkové, kvalifikačne

diaľkové, kvalifikačne

5. MPA - Master of Public Administration

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

diaľkové, kvalifikačne

diaľkové, kvalifikačne